NIEBIESKA STREFA

Spełnianie zasad bioasekuracji, które są przybliżone -> Zasady bioasekuracji wraz ze zmianami po 31.10.2021

 

Zgłoszenie zmian stanu stada świń w ARiMR musi się odbywać w ciągu 2 dni.

 

Po 31 październiku 2021 na terenie obszarów objętych obostrzeniami zachodzą istotne zmiany np. obowiązek posiadania ogrodzenia, dlatego proszę się z nimi zapoznać w sekcji: Zasady bioasekuracji wraz ze zmianami po 31.10.2021

 

W ramach strefy posiadacze świń są obowiązani:

do codziennego kontrolowania stanu zdrowia świń;

do informowania urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie - 65 572 16 85

do niezwłocznego zawiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o każdym przypadku podejrzenia wystąpienia ASF.

 

Ubój świń w gospodarstwie (ubój na użytek własny) - pod warunkiem, że świnie były utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem, a ponadto gdy:

1) zostaną poddane badaniu przedubojowemu świń

2) mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu.

 

 

 

Próbki do badania laboratoryjnego w kierunku ASF pobiera się przy przeprowadzaniu badania przedubojowego świń albo badania poubojowego mięsa z tych świń – w przypadku gdy istnieje podejrzenie wystąpienia ASF.