PODCZAS 
KONTROLI

Przede wszystkim zachowaj spokój. Kontrola bioasekuracyjna jest niezbędnym elementem, który pozwoli przemieścić Twoje świnie.

Nie denerwuj się, niech spotkanie odbędzie się w spokojnej atmosferze i z szacunkiem. Osoba kontrolująca to też CZŁOWIEK.

 

Zapoznaj się z zasadami bioasekuracji i sprawdź, czy je spełniasz, a następnie przeanalizuj protokół kontroli, który dostępny jest w sekcji: przydatne pliki.

 

Pamiętaj, aby policzyć zwierzęta w każdej grupie technologicznej i je spisać oraz sprawdzić stan świń w ARiMR tak, aby wszystko się zgadzało.

 

Przygotuj potrzebne dokumenty w tym rejestry (wejść / wyjść / wjazdów / wyjazdów itp.) oraz księgę świń, świadectwa zdrowia, karty leczenia, a także dokumenty wydane przy oddaniu sztuk padłych.

 

Plan Zabezpieczenia Biologicznego, może również pomóc w przygotowaniu się do kontroli.

 

 

 

 

   

 

 

 

Ze spokojem zastanów się nad następującymi pytaniami, które pomogą

poukładać myśli i w jeszcze lepszy sposób

przygotować się do kontroli (poniżej przykładowe odpowiedz):

 

 

Jak odbywa się czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń?

Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń odbywa się za każdym razem, kiedy świnie zostaną wyprowadzone z kojca / pomieszczenia albo minimum raz na 6 miesięcy. Do dezynfekcji używa się środków zatwierdzonych do zwalczania wirusów i bakterii oraz z nieprzekroczonym terminem ważności do użycia. Instrukcja przygotowania środka dezynfekcyjnego dostępna jest w gospodarstwie do wglądu dla osoby przygotowującej odpowiedni roztwór.

 

Jak odbywa się czyszczenie i dezynfekcja sprzętu?

Czyszczenie i dezynfekcja sprzętu używanego odbywa się minimum raz w tygodniu lub za każdym razem, gdy sprzęt jest wyniesiony poza chlewnię lub zabrudzony. Do dezynfekcji używa się środków zatwierdzonych do zwalczania wirusów i bakterii oraz z nieprzekroczonym terminem ważności do użycia. Instrukcja przygotowania środka dezynfekcyjnego dostępna jest w gospodarstwie do wglądu dla osoby przygotowującej odpowiedni roztwór.

 

Jak odbywa się czyszczenie i dezynfekcja samochodów, maszyn?

Samochody i urządzenia wjeżdżające na teren gospodarstwa muszą mieć oczyszczone i zdezynfekowane minimum koła i nadkola. Pojazdy wjeżdżające muszą być umyte i zdezynfekowane z zewnątrz w całości. Do dezynfekcji używa się środków zatwierdzonych do zwalczania wirusów i bakterii oraz z nieprzekroczonym terminem ważności do użycia. Instrukcja przygotowania środka dezynfekcyjnego dostępna jest w gospodarstwie do wglądu dla osoby przygotowującej odpowiedni roztwór.

 

Na czym polega higiena osób mających kontakt ze świniami?

Każda osoba obsługująca świnie lub pracująca przy paszy / ściółce przy wejściu do chlewni zmienia obuwie oraz ubranie robocze używane wyłącznie w chlewni. Przy wejściu do budynku, gdzie przebywają świnie, przechowuje się paszę i ściółkę, znajdują się: wiaderko z wodą i szczotką oraz mata / kuweta z środkiem dezynfekcyjnym.

 

Jak się przygotowujesz do przemieszczenia świń?

Możliwe jest wysyłanie świń bez objawów chorobowych, właściwie oznakowanych i z wymaganą dokumentacją (świadectwo zdrowia, dokument łańcucha żywieniowego, jeśli do rzeźni). Nie stosuje się naturalnego krycia knurem pochodzącym z innego gospodarstwa.

 

Czy posiadasz wiedzę na temat chorób świń?

Tak uczestniczę w spotkaniach – podać datę, miejsce.

 

Jak przebiega wejście osób z zewnątrz w celu wykonania usług (naprawy, remonty, wizyty lekarskie, inseminacja itd.)?

Każda osoba wchodząca do chlewni musi: oczyścić obuwie i zastosować jednorazowe ochraniacze / zmienić obuwie na robocze stosowane wyłącznie w budynku inwentarskim; zastosować jednorazowy kombinezon ochronny lub czyste, wyprane ubranie robocze. Narzędzia używane w chlewni muszą być wyczyszczone i jeśli możliwe zdezynfekowane.

 

Jak przygotowujesz pasze?

Zakaz stosowania zielonki, odpadków kuchennych; ziarno przed skarmianiem przechowywane 30 dni; zabezpieczone przed dostępem zwierząt w zamykanym pomieszczeniu.

 

Czy wykorzystujesz materiał ściółkowy taki jak słoma, jak to się odbywa?

Przechowywana 90 dni przed zastosowaniem; zabezpieczona przed dostępem zwierząt pod dachem i ogrodzona lub w zamykanym pomieszczeniu.

 

Co robisz z padłymi zwierzętami oraz innymi odpadami?

Wszystkie padłe świnie w wieku powyżej 28 dni zgłaszane raz w tygodniu do PLW. Przechowywanie padłych świń w zamykanych kontenerach poza chlewnią.