PRZYDATNE PLIKI

Refundacja wydatków poniesionych na bioasekurację.

 

Protokół SPIWET - ASF 2020 bioasekuracja - protokół sporządzany podczas przeprowadzania kontroli bioasekuracji w gospodarstwie na terenie stref objętych ograniczeniami. Warto zapoznać się przed kontrolą.

 

Lista preparatów biobójcze cz. 1 - w walce z ASF ważne jest, aby wybierać produkty wirusobójcze. 

 

Lista preparatów biobójcze cz. 2 - w walce z ASF ważne jest, aby wybierać produkty wirusobójcze. 

 

Rejestr środków transportu - przygotowany i rekomendowany przez GLW druk pomagający prowadzić w prawidłowy sposób rejestr wjazdów i wyjazdów na gospodarstwo. WAŻNE: nie jest on wymagany, jest to jedynie propozycja. Rejestry można prowadzić w innej dowolnej formie.

 

Rejestr wejść do budynków utrzymywania świń - przygotowany i rekomendowany przez GLW druk pomagający prowadzić w prawidłowy sposób wykaz wejść i wyjść na teren chlewni. WAŻNE: nie jest on wymagany, jest to jedynie propozycja. Rejestry można prowadzić w innej dowolnej formie.

 

Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie - poza strefami - przygotowany i rekomendowany przez GLW druk pomagający prowadzić w prawidłowy sposób dokumentację odnośnie czyszczenia i dezynfekcji przeprowadzanej w gospodarstwie. WAŻNE: nie jest on wymagany, jest to jedynie propozycja. Rejestry można prowadzić w innej dowolnej formie.

 

Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie – w strefach - przygotowany i rekomendowany przez GLW druk pomagający prowadzić w prawidłowy sposób dokumentację odnośnie czyszczenia i dezynfekcji przeprowadzanej w gospodarstwie. WAŻNE: nie jest on wymagany, jest to jedynie propozycja. Rejestry można prowadzić w innej dowolnej formie.

 

Wzór spisu stanu świń w podziale na grupy technologiczne - przygotowany i rekomendowany przez GLW druk pomagający prowadzić w prawidłowy sposób dokumentację odnośnie spisu stanu świń, z podziałem na grupy technologiczne. WAŻNE: nie jest on wymagany, jest to jedynie propozycja. Rejestry można prowadzić w innej dowolnej formie.

 

Dokumentacja przeglądu budynków - przygotowany i rekomendowany przez GLW druk pomagający prowadzić w prawidłowy sposób dokumentację. WAŻNE: nie jest on wymagany, jest to jedynie propozycja. Rejestry można prowadzić w innej dowolnej formie.

 

 

LISTA KONTROLNA SPIWET – ASF na obszarach wymienionych w załączniku I do RWK 2021/605/UE - protokół sporządzany podczas przeprowadzania kontroli bioasekuracji w gospodarstwie na terenie stref objętych ograniczeniami, który będzie obowiązywał po 31.10.2021 roku. Warto zapoznać się przed kontrolą.

 

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie - będzie obowiązkiem sporządzania po 31.10.2021 roku.

 

Analiza ryzyka dla gospodarstwa zlokalizowanego w obszarze objętym ograniczeniami - będzie obowiązkiem sporządzania po 31.10.2021 roku

 

Przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach podlegających wymaganiom rozporządzenia ws środków ASF.

 

Przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach podlegających wymaganiom rozporządzenia ws środków ASF po 31.10.2021.